Ontwerp je eigen schoolplein

Er zijn mensen die zelf het onderhoud van hun auto doen. Soms doen ze dat ook voor vrienden en familie. Anderen brengen hun auto naar de Vakgarage, en weer anderen brengen hun auto naar de merkdealer.

Omdat wij sinds 1992 schoolpleinen inrichten en realiseren, herkennen we deze mensen. Want het zijn vaak deze handige mensen die graag hun handen uit hun mouwen steken om de school te kunnen helpen. En, omdat alle hulp welkom is, kan hun inzet de school een flinke besparing opleveren.

Maar net zoals dat hun auto aan de APK eisen moet voldoen, moet je ook bij de (her-)inrichting van een schoolplein aan spelregels voldoen.

Dus Ja, je kunt zelf het plein van de school bouwen, maar dan moet je wel rekening houden met de wet- en regelgeving.

Zo is de veiligheid van speeltoestellen geregeld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS).

Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen is van toepassing op speeltoestellen in de publieke ruimte, en niet op die bij mensen thuis staan.

Hoewel er aparte wetgeving voor speeltoestellen bestaat, vallen speeltoestellen ook onder het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is een besluit onder de Woningwet. In dit besluit staan eisen voor bouwwerken. Als een speeltoestel een certificaat van goedkeuring heeft, kan hiermee worden aangetoond dat het toestel voldoet aan het veiligheidsniveau in het Bouwbesluit.

Het Bouwbesluit wordt gehandhaafd door de gemeente; afdeling Bouw- en woningtoezicht. Maar voor speeltoestellen geldt dat na plaatsing de handhaving plaatsvindt door de Voedsel en Warenautoriteit. Zo zijn alle speeltoestellen die door Van Ee worden geplaatst altijd voorzien van een TüV certificaat. Voor de speelelementen die op maat worden ontwikkeld, wordt altijd een separaat TüV certificaat aangevraagd.

Om burgerparticipatie te stimuleren staan sommige gemeentes toe dat burgers het initiatief nemen zelfgebouwde (of in de winkel of bouwmarkt aangeschafte) speeltoestellen in de openbare ruimte te plaatsen en te beheren. Dit is wettelijk niet verboden maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden zodat de veiligheid voor spelende kinderen gegarandeerd is. Bovendien moet een zelfbouwspeeltoestel, net als alle andere toestellen, zijn gekeurd door een aangewezen keuringsinstelling (AKI).