Een goed ontworpen schoolplein

Bij de inrichting van een schoolplein zijn diversiteit en verscheidenheid belangrijk. Kinderen hebben verschillende behoeften en dat verschilt ook nog eens per leeftijd. Sommige kinderen houden van rust, anderen houden van drukte en gezelligheid. Een goed ontworpen schoolplein houdt rekening met deze zaken. Waar moet je nog meer opletten?

Een schoolpleinontwerp bestaat uit verschillende lagen. Waar moet je rekening mee houden als je een schoolplein ontwerpt?

Entrees

Zonering

Aanlooproutes

Competenties

Zichtlijnen

Inrichting

Looproutes

Sfeerbeeld

Behoeften van kinderen op schoolplein

Uit onderzoek blijkt dat kinderen de volgende behoeften hebben op het schoolplein:

  1. Verschillende speelaanleidingen: plekken waar kinderen worden uitgedaagd om diverse spelvarianten te spelen. Klimmen, glijden, schommelen, verstoppen enz.
  2. Overzicht: het geeft kinderen een veilig gevoel als er delen van het plein overzicht is over het plein. Dat kan bijvoorbeeld door een podium of een speelheuvel.
  3. Rust: kinderen vinden het fijn als ze op het plein tot rust kunnen komen. Een plek waar ze even vrij zijn van de prikkeling tot spelen. Bijvoorbeeld een grasveld of een zithoek. Hier kunnen kinderen even kletsen of alleen zijn.

Tips voor het ontwerp van een groen schoolplein

Als er veel kinderen op een groen schoolplein spelen kan het zijn dat alle groene elementen kapot gelopen worden. Dat noemen we ‘speelerosie’.  Een aantal tips om dit te voorkomen:

  1. Werk met bepaalde zones: bepaalde delen van het plein kunnen zo ingericht worden dat er vrij gespeeld mag worden zonder dat daar speelerosie kan ontstaan. Andere delen kunnen meer groen ingericht worden. Zo blijft het beheersbaar.
  2. Het speelgedrag van kinderen kan worden gestuurd door bijvoorbeeld paaltjes of hekjes te plaatsen. Ook kunnen er bijvoorbeeld paden worden aangelegd tussen het groen. Zo voorkom je dat kinderen zelf door het groen heen gaan lopen.
  3. Robuuste, snelgroeiende beplanting kiezen.