Ook toe aan een nieuw schoolplein?

“Waar moet ik op letten als ik een nieuw schoolplein laat ontwerpen?”, “Welke speeltoestellen kunnen we beter niet kopen?”, “Wat zijn de spelregels rondom veiligheid?”, “Hoeveel kinderen kunnen er tegelijkertijd op het plein spelen?”, “Is er ook ergens een subsidiepotje waar we slim gebruik van kunnen maken?” of “Welke fouten worden er doorgaans gemaakt bij het ontwerp van een schoolplein?” en “Wie is Van Ee eigenlijk, en welke ervaring hebben jullie in de aanleg van schoolpleinen?”

Dit zijn zomaar een paar vragen die wij dagelijks horen als wij bij een schoolteam aan tafel schuiven. En eenmaal in gesprek volgen er vaak nog veel meer. Overigens, ontwerpen en realiseert Van Ee zo’n 100 schoolpleinen per jaar.

Sommigen denken dat een nieuw schoolplein betekent dat je een aantal ‘oh-die-vind-ik-wel-leuk’-speeltoestellen uitkiest en dat het daarmee geregeld is. Die zienswijze is niet correct. Er komt meer kijken bij het ontwerpen van een speelplein voor scholen. Wat dat is, leggen we u graag uit. Als je echt gaat inzoomen op ons ontwerp, wordt de veel diepere laag onder het ontwerp zichtbaar. Het (vaak mooie) plaatje wat u uiteindelijk ziet, is slechts een weergave van het goed doordachte concept achter het ontwerp.

U weet al wat u wilt?

Misschien heeft u al wel een beeld van hoe het nieuwe schoolplein er uit moet komen te zien. “ZIEN” inderdaad, want daar gaat menigeen als eerst van uit. Als u het goed vindt, nemen we u eerst mee naar de basis. We gaan terug naar het leerplan, kijken hoe kinderen zich ontwikkelen en op welke manier het plein daar aan kan bijdragen. Ook dat leggen we u graag uit. “ZIEN” is slechts een van de elementen die bij het ontwerp van een schoolplein aan de orde komen.

Ligging

Bij het plein zelf houden we bijvoorbeeld rekening met de omgeving waarin het ligt, de bomen en toestellen die er (blijven) staan, en de entrees van het plein en schoolgebouw.

Budget

Bij de wensen en middelen van de klant inventariseren we bijvoorbeeld het budget, hoeveel kinderen er op de school zitten en een eventueel verwachte groei. Daarnaast heeft Van Ee een eigen subsidiedesk, die op de hoogte is van de verschillende mogelijkheden van lokale, regionale of commerciële subsidie.

Stijl

Welk type speeltoestel past het beste bij de visie van het team of het ontwerp van de school. Wilt u bijvoorbeeld modern of juist extreem natuurlijk. We nemen u graag aan de hand om fouten te voorkomen.

Hoe past het schoolplein bij de identiteit van de school?

Wat u als leerkracht in de school doet: kinderen helpen zich te ontwikkelen, zetten wij vanuit het ontwerp buiten op het schoolplein voort. Staat duurzaamheid hoog in het vaandel? Dan integreren we natuur op het plein zodat leerlingen leren op een goede manier om te gaan met de natuur. Staat uw school in een omgeving waar veel vandalisme plaatsvindt? Dan sluiten wij daarop aan door ‘hufterproof-speeltoestellen’ te plaatsen. En uiteraard zijn dit slechts enkele zaken die aan de orde komen tijdens onze werkbesprekingen.

Ontwerpen van het plein

Na een inventarisatie beginnen we aan het schoolpleinontwerp. Hierbij spelen veel verschillende belangrijke aspecten een rol. Bij de opbouw van het ontwerp kijken we eerst naar de ingangen van het plein en de aanlooproutes naar de ingangen van de school. Daarna plaatsen we zichtlijnen over het schoolplein zodat een pleinwacht altijd overzicht heeft over het geheel. Op basis van voorgaande zaken maken we looproutes op het plein. Daartussen komen speelzones. De verschillende speelzones delen we in met speelaanleidingen die gericht zijn op de ontwikkeling van het kind. Hieronder leest u daar meer over.

Competentie gericht spelen

Tijdens het spelen ontwikkelen kinderen zich. Door de juiste speelaanleidingen op een plein te plaatsen zorgen we ervoor dat kinderen op alle competenties (sociaal, emotioneel, communicatief, cognitief, expressief, moreel en expressief) zich ontwikkelen.

Hoe wij dit doen?

Een voorbeeld: Door de klimmen ontwikkelen kinderen de motorische competentie (grove motoriek), daarom plaatsen we een klimrek. “Hoeveel kracht moet ik zetten om te blijven hangen, of zelfs om me zelf op te trekken?” Je staat er niet bij stil, maar het gaat in een fractie van een seconde door het hoofd.

Of: door iets te bouwen met zand ontwikkelen kinderen creativiteit. Dat sluit aan bij de competentie expressief, en daarom plaatsen wij een zandbak. Een laatste voorbeeld: Door met elkaar een rollenspel te kunnen spelen, ontwikkelen kinderen sociale interactie (sociaal). Daarom nemen wij bijvoorbeeld een verkeersplein op in het ontwerp.

Inspiratie schoolpleinen

Plezier in spelen voor alle betrokkenen

Omdat wij bij het ontwerp rekening houden met alle betrokken partijen heeft iedereen plezier in spelen.

Directie:

door de visie en wensen van de directie goed in kaart te brengen, zorgen we ervoor dat de directie uiterst tevreden zal zijn over het plein. Daarnaast is een goed ontworpen plein zodanig ingedeeld dat de pesterijen en pleinruzies verminderen. Het zou toch fantastisch zijn als de fraaie uitstraling van het nieuwe plein kan leiden tot meer nieuwe leerlingen.

Leerkrachten:

de kinderen hebben voldoende uitdaging en spelvariatie op het plein, waardoor ze zich minder snel zullen vervelen. Hierdoor kunnen ze echt lekker hun energie kwijt, en komen ze weer lekker opgefrist binnen na de pauzes. Daarnaast kunnen ze de geleerde theorie buiten in praktijk gebruiken en verder ontwikkelen, omdat het plein zo’n breed scala aan competentieontwikkeling biedt.

Ouders:

de kinderen hebben het naar hun zin op school, hebben veel plezier in het spelen op het plein en zullen lekkerder in de groep liggen. Ook zullen ze zich op den duur beter ontwikkelen, en beter kunnen presteren, op zowel dat moment zelf als later.

Kinderen:

ze zijn misschien wel de jongste ‘stakeholders’, maar ook de belangrijkste. Zij zijn immers de gebruikers! Zij kunnen genieten van het spelen, kunnen zich beter ontwikkelen, ervaren meer variatie in spel, kunnen hun creativiteit en fantasie beter kwijt, en dus beter ontwikkelen. Voor de kinderen is het schoolplein het belangrijkst. Toch?

WILT U OOK PLEZIER IN SPELEN?

Het worden nog wel eens fouten gemaakt bij het inrichten van een nieuw schoolplein.
Heeft u een vraag of wilt u eens met een van de collega’s het gesprek aan gaan om te zien hoe onze ervaring van pas kan komen bij de (her-)inrichting van uw nieuwe schoolplein?

Bel 0342 751 957, mail verkoop@vaneespeeltoestellen.nl óf vul onderstaand formulier in.