Subsidie Groene schoolpleinen Gelderland.

Subsidieregels Groene Schoolpleinen vastgesteld

Inmiddels is het zover, het bestuur van de provincie Gelderland heeft de nieuwe subsidieregels voor groene schoolpleinen vastgesteld. Dit betekent dat Gelderse basis- en middelbare scholen vanaf 1 december 2018 subsidie kunnen aanvragen bij het subsidieloket van de provincie voor het ontwerp en aanleg van een groen schoolplein tot een maximum van € 17.500 per schoolplein.

Voorwaarden voor subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het aan te leggen schoolplein in ieder geval:

  • Bestaan uit natuurlijke elementen en beplanting
  • Moet een deel van de bestrating worden vervangen door een waterdoorlatende ondergrond;
  • Ontworpen zijn in samenwerking met leerlingen en docenten
  • Een mogelijkheid bieden om buitenlessen te kunnen geven.

Verder is het belangrijk dat de scholen aangeven hoe het groene schoolplein een verbetering is voor planten en dieren, hoe het gebruikt wordt om buitenlessen te geven en dat er aangeven wordt hoe de school het groene schoolplein gaan beheren. Zie voor informatie over de voorwaarden en criteria waar uw de subsidieaanvraag aan moet voldoen de subsidiepagina van de provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/Groene-schoolpleinen

Forum Gelderland

Wilt u op de hoogte blijven van groene schoolpleinen in Gelderland, meld u dan aan via de knop “Blijf op de hoogte” op het forum van de provincie Gelderland http://groeneschoolpleinen.gelderland.nl

Op dit forum kunnen scholen, gemeenten, waterschappen en andere geïnteresseerden vanaf 1 december a.s. terecht voor het uitwisselen van kennis en informatie, mogelijkheden voor financiering, inspirerende voorbeelden en praktische tips. Ook kunnen scholen op deze plek hun vragen stellen over groene schoolpleinen en de provinciale regeling bekijken.

Subsidie Jong Leren Eten: “Lekker naar Buiten”

Daarnaast informeren we jullie over de subsidieregeling van het Rijk voor basisscholen, middelscholen en MBO-scholen vanuit het Programma Jong Leren Eten. Vanaf 1 november 2018 is er per schoollocatie een bedrag van maximaal €2000,- beschikbaar. Scholen kunnen dit inzetten voor  moestuinieren, koken, of een excursie/gastles naar een boerderij, stadslandbouw of  gezonde kookworkshop in een kookstudio. Voor meer informatie en voor het aanvragen van de subsidie, kijk op: https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten Of vraag één van de Gelderse JLE-makelaars om advies via: https://www.jonglereneten.nl/provincie/gelderland

Wat kan Van Ee voor u betekenen?

Omdat wij meerdere scholen helpen en geholpen hebben met een schoolplein waar subsidie bij kwam kijken hebben wij ervaring op gedaan. Deze komt voor u van pas als het gaat om bijvoorbeeld het ontwerp en keuze voor materialen. Samen met de directie, leerkrachten én leerlingen gaan we aan de slag om te kijken hoe we úw schoolplein in kunnen richten. Hierbij rekening houdend met de eisen voor schoolpleinsubsidie. Wilt u vrijblijvend kennismaken met onze manier van werken? Vul het contactformulier in of bel ons wanneer het ú uitkomt.

Nieuwsbericht vanuit de provincie:

Veel animo voor aanvragen subsidie, maar soms nog iets te vroeg

We zijn blij dat er veel animo is voor de subsidie voor groene schoolpleinen. Met onze subsidieregeling willen we een bijdrage leveren aan meer groene schoolpleinen in Gelderland. Omdat we graag willen dat kinderen natuur kunnen beleven en ontdekken.

Er zijn al veel goede en mooie voorstellen ingediend. Wel merken we dat er ook aanvragen worden ingediend die nog in de startfase zitten. Die scholen hebben nog geen concrete plannen uitgewerkt voor het groene schoolplein. Deze aanvragen kunnen we helaas niet beoordelen. We roepen de scholen daarom op om pas een subsidieaanvraag in te dienen, als er een ontwerp, goede projectbeschrijving en uitgewerkte begroting en dekkingsplan liggen.

Voor de subsidieregeling is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Mocht blijken dat er zoveel scholen over willen gaan tot aanleg van een groen schoolplein en het budget ontoereikend is, dan zullen wij het bestuur vragen of zij meer middelen beschikbaar wil stellen.

Gedeputeerde Peter Drenth van natuur is ook blij dat er zoveel belangstelling is voor deze regeling: “De aanleg van groene schoolpleinen en meer groen en minder stenen in de bebouwde omgeving sluit aan bij onze ambities vanuit de Omgevingsvisie en daar werken we graag aan mee.”