Subsidie voor groenere schoolpleinen Zuid-Holland.

Basisscholen in Zuid-Holland kunnen vanaf 15 maart een financiële bijdrage krijgen als zij hun schoolplein ‘groenblauw’ inrichten: stoeptegels eruit, natuur en water erin. De provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland hebben samen het themafonds ‘Groenblauwe Schoolpleinen’ opgericht, dat voor de komende 3 jaar in totaal 620.000 beschikbaar stelt.

Doel van het themafonds is om binnen 3 jaar 50 scholen te helpen een groenblauw schoolplein in te richten. Basisscholen in Zuid-Holland kunnen via het snelloket een bijdrage van 1.000 tot 15.000 euro aanvragen. Voorwaarde is dat de scholen zelf ook minimaal de helft van de kosten investeren in het duurzame plein.

Een groenblauw schoolplein biedt niet alleen een prachtige speelomgeving, maar biedt leraren ook de mogelijkheid om buitenlessen te organiseren. Ook leveren groene schoolpleinen een bijdrage aan waterberging en hebben ze een positief effect op de biodiversiteit.

Het themafonds heeft vooralsnog een looptijd van 3 jaar. Voor 2019 en 2020 is 200.000 euro beschikbaar, voor 2021 is dat 220.000 euro. Bij het aanvragen van een bijdrage geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Op de site van het Cultuurfonds Zuid-Holland staat meer informatie over de voorwaarden.

Feestelijke aftrap

Op 1 april vindt de feestelijke aftrap plaats van het themafonds. Basisschool OKC de Westhoek in Maassluis ontvangt die dag een voucher uit handen van gedeputeerde Han Weber en bestuurder Hugo van den Hoek Ostende van het Cultuurfonds, om het schoolplein te vergroenen en klimaatbestendig te maken.

Is het gras groener bij de buren?

Een eBook met alle voor- en nadelen van groene schoolpleinen.


U onvangt het eBook in uw mailbox. Powered by ConvertKit